Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose
LĖTOJO TURIZMO SKATINIMAS

APIE PROJEKTĄ

Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose

Lietuvoje lėtojo turizmo atšaka žengia pirmuosius žingsnius – Veprių, Mažonų ir Nemunaičio seniūnijose pradedamos teikti lėtojo turizmo konceptą atitinkančios paslaugos.

NAUJIENOS

Projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr. 44TT-KV-19-2-08613-PR001 įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės “LEADER” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas”. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.