Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ kartu su partneriais Tauragės rajono vietos veiklos grupe bei Alytaus rajono vietos veiklos grupe įgyvendina projektą „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

  • parengti verslo strategiją Ukmergės (Veprių seniūnija), Alytaus (Nemunaičio seniūnija), Tauragės (Mažonų seniūnija) rajonams lėtojo turizmo sąvokos kontekste (per kultūros, gamtos ir jos išteklių, maisto, verslo kultūros, autentiškumo prizmę).
  • projekto dalyviams lėtojo turizmo tema suorganizuoti mokymų ciklą bei 3 baigiamuosius renginius.
  • suorganizuoti 3 plenerus.

Projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę “LEADER” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas”.